Nakkesmerter

Vi starter alltid med en grundig undersøkelse av nakken. Spesifikke øvelser i kombinasjon med behandling hos kiropraktor gir veldig bra resultater.

Nakke2.jpg


Når så mange av oss har jobber der vi sitter foran skjerm, så er det kanskje ikke overraskende at 50% av oss får nakkesmerter, og til enhver tid har ca 10% nakkesmerter. Årsaken til nakkesmerter kan være forskjellig, men ofte er det feilbelastning over tid og nakkeskader som er mest vanlig. Alder øker sannsynligheten for nakkesmerter.

Har du opplevd å ha smerter i nakken etter å ha pratet litt lenge med bordkavaleren din i et bryllup med nakken vridd til en side? Eller har du krasjet bilen og fått nakkesleng? Nakkesmerter er et bredt spekter - og de to foregående eksemplene illustrerer to av ytterpunktene. Vi graderer ofte nakkesmerter etter alvorlighetsgrad. Det er 4 kategorier av nakkesmerter.

 • Grad 1 - Milde nakkesmerter. Går ofte over av seg selv ved bevegelse. Uspesifikke nakkesmerter. Ikke alvorlig. Muskler og sener i nakken er ofte involvert. Tøying av nakken, hvile eller trening kan hjelpe.

 • Grad 2 - Moderate nakkesmerter. Nakkesmertene kan gå ut over daglige aktivitet. Smerter kan bre seg til et større område i skulder/nakke og kan gi hodepine. Mange søker hjelp når de har denne type nakkesmerter.

 • Grad 3 - Alvorlige nakkeplager med spesifikk årsak. Intense nakkesmerter som ikke lindres ved tøying eller bevegelse. Nakkesmertene stråler ofte ut i armen, og man kan ha hodepine. Forstyrrer nattesøvn.

 • Grad 4 - Alvorlige nakkesmerter med tegn til patologiske forandringer. Alvorlige nakkesmerter der man mistenker alvorlig sykdom som årsak. Henvises videre til videre utredning.

Alle kiropraktorene på Den Gode Rygg har flere års erfaring i diagnostisering og behandling av nakkesmerter. Vi har bra resultat ved behandling av nakkesmerter i Grad 1-3. Nakkesmerter i grad 4 henvises til fastlege eller spesialisthelsetjenesten for videre oppfølging og utredning.

Trening sammen med leddmobilisering hos kiropraktor har vist god effekt i behandling av nakkesmerter uten nerverotsaffeksjon.


Har du tenkt på hvor mye finmotorikk som foregår i nakken til enhver tid?

Bevegelser i nakken er nøye synkronisert med synet. Når det gjelder balansen kommer ca 60% av sanseinformasjonen fra synet, resten kommer fra leddsensorer i bevegelsesapparatet, flest sensorer sitter i nakken - spesielt i den øvre delen av nakken. Stiv nakke vil derfor kunne føre til svimmelhet - det vi kaller cervikogen svimmelhet. Les mer om det her: Svimmelhet


Nakken består av 7 virvler og mellomvirvelskiver. På hver side av nakkevirvlene er det facettledd. Muskler og sener er festet langs hele nakken. I mellom hver nakkevirvel kommer det ut en stor nerverot som går ut i armen.

Nerveroten både sender og mottar informasjon. Det er nerveroten som mottar informasjon om at du brenner deg om du holder hånden på noe varmt, og samtidig sender beskjed til musklene om å trekke seg sammen for å unngå å brenne seg. Dette tolkes selvfølgelig i hjernen i mellomtiden, men det er nerveroten som er budbringeren mellom hjernen og musklene. Når det klemmer på nerveroten vil vi kunne få smerter ut i armen der denne nerveroten går. Dette kalles utstrålende smerter, eller nakkeprolaps.



En kuriositet - Alle dyr med ryggvirvler (virveldyr) som lever lenge nok får slitasje i virvler. I Naturhistorisk museum i Oslo har de et skjelett av en Tyrannosaurus Rex utstilt. Den har slitasje og sammenvoksninger i nakkevirvlene, noe som sikkert har gitt en del smerter. Slik er det hos oss mennesker også. Vi får slitasje i nakken eller andre deler av ryggen, noe som gir smerter. Slitasje er like vanlig som å få rynker - og derfor en del av vanlige funn på Røntgen og MR undersøkelser.


Hvilke type smerter du får i nakken avhenger av hvilken del av nakken som er involvert. Smerter i bueledd vil kjennes annerledes ut enn muskelsmerter. Derfor klassifiserer vi også smerter utifra hvilken struktur som er årsaken til nakkesmertene.

Fasettledd

 • Typisk årsak til kink i nakken

 • Irritasjon og hevelse i fasettledd fører til nakkesmerter

 • Også kalt bueledd

Strekk

 • Overbelastning av muskulatur kan gi muskelstrekk

 • Vanlig ved fall eller ulykker

 • Små til store skader i muskulatur. Smerter kan variere fra mild til kraftig alt etter skadeomfang. Nakkesleng er en typisk muskulær skade.

Stram muskulatur

 • Oppstår ved feil belastning over tid.

 • Mangel på bevegelse

 • Massasje og trening er ofte en effektiv måte å behandle denne type plager på

Slitasje

 • Et annet navn på denne type nakkesmerter er artrose

 • Kan gi nedsatt bevegelse i nakken

 • Normalt med en viss grad av slitasje når man blir eldre

 • Forkalkninger i nakkeledd pga feil belastning og mangel på bevegelse over lang tid

 • Trening og bevegelse vil være forebyggende mot denne type nakkesmerter



Nakkesmerter som går ut over vanlige daglige aktiviteter og søvn kan vi undersøke og behandle.

Milde nakkeplager kan du gjerne prøve å tøye eller ise ned.

Nakke6.jpg

Nakkeprolaps

Har du vondt i nakken og smerteutstråling til armene bør du få kiropraktoren eller fastlegen til å undersøke deg


Nakkeprolaps er skade eller slitasje på mellomvirvelskivene i nakken. Prolapset presser på nerver som går ut fra nakken. Hovedsymptomer er smerter i nakken, samt utstrålende smerter i en arm eller svekket kraft i armen. Noen opplever bortfall av hudfølelse - nummenhet. Smertene kan ha kommet akutt eller gradvis over tid. Det kan være vanskelig å skille smerter som kommer fra et prolaps i nakken med smerter som kommer fra skulderen.

Kiropraktoren vil utføre en klinisk undersøkelse av nakken din. Funn på undersøkelse avgjør videre behandling. Noen vil kunne klare seg godt med øvelser og behandling hos kiropraktor og massør. De mer alvorlige tilfellene av nakkeprolaps vil henvises videre til nevrokirurg for en vurdering.

Behandling hos våre kiropraktorer fokuserer på å redusere smerter ved spesifikke bløtvevsbehandlinger, tøyninger og øvelser. Informasjon og veiledning i dagliglivet vil også kunne hjelpe.