Frozen shoulder

Ekstreme smerter selv ved den minste bevegelse av skulderen

Frozen-shoulder2.jpg

Det medisinske navnet på tilstanden er adhesiv kapsulitt. Frozen shoulder er en lidelse som rammer skulderleddet og tilhørende leddkapsel, og er en betennelse i leddhinnen som omgir skulderleddet. Årsaken er i de fleste tilstander ukjent, men ofte rapporteres det om en bakenforliggende traume / skade, etterfulgt av lite bevegelse av skulderen. Forekomsten i befolkningen er cirka 2 - 5 %. Kvinner får tilstanden cirka dobbelt så ofte som menn. Den er vanligst i ikke - dominant arm. 10 - 17 % får tilstanden i motsatt arm senere. Tilbakefall i sammen skulder er veldig uvanlig. Tilstanden har tre faser.

  1. Smertefull: (1–6 mnd.) skulderen blir tiltagende mer smertefull. Ofte nattesmerter og ved brå bevegelser av armen. stivhet kommer også snikende. I denne fasen skal armen kun beveges innenfor smertegrenser og ikke presses i ytterstilling! Enkle mobiliseringsøvelser og gåturer er ofte det beste. Ved sterke smerter henvises pasienten til ultralydveiledet kortisoninjeksjon.  

  2. Stivhet: (4–12 mnd.) smertene forsvinner gradvis, men stivheten består. I fase to er fokuset fortsatt på riktig smertelindring og å få tilbake normal funksjon i skulderen så raskt som mulig, men fortsatt øvelser innenfor smertegrenser!   

  3. opptiningsfasen: (12-36 mnd.) stivheten begynner å løse seg sakte. Smertene har som regel avtatt. Målet er å gjenopprette normal funksjon, stabilitet og kraft i skulderen.

6% angir nokså sterke plager etter 4 år (1)

Våre kiropraktorer har lang erfaring med å undersøke og avgjøre i hvilken fase pasienten er i, og tilrettelegge behandlingen deretter. Tidlig oppfølging med mobilisering og spesifikke øvelser kan gi bedre funksjon og bevegelighet samt smertereduksjon. Opptrening etter frossen skulder er en langvarig prosess og det forventes flere måneder før skulderens tidligere funksjon gjenvinnes.

  1. Hand C, Clipsham K, Rees JL, Carr AJ. Long-term outcome of frozen shoulder. Journal of shoulder and elbow surgery / American Shoulder and Elbow Surgeons  [et al]. 2008;17(2):231-6.