Impingement syndrom

Smerter og andre nevrologiske symptomer fra skulder og ut i armen - Inneklemmingssyndrom kalles det på norsk.

Skulderimpingment4.jpg

Impingement syndrom er et samlebegrep på irritasjon og smerter når sener, slimposer og muskler kommer i klem mot undersiden av skulderhøyden (acromion). Tilstanden har flere navn som subakromialt smertesyndrom, supraspinatus syndrom og rotatorcuff - betennelser. De vanligste symptomene er smerter, nedsatt styrke og bevegelse i skulderen. Flere har vanskelig for å ligge på den vonde skulderen. I noen tilfeller kan det være smerter på natten.

Fysikalsk behandling har god effekt for denne tilstanden, men krever ofte langvarig trening for et vellykket resultat (2). Retningslinjene for operasjon ble langt mer konservative etter flere studier som påviste at trening ga like god effekt og at “narre - kirurgi” ga lik effekt som operasjon (1).   

1. Lahdeoja, T., et al.: Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med, 2019.
2.Abdulla, S., et al: Is exercise effective for the management of subacromial impingement syndrome and other soft tissue injuries of the shoulder? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Manual Therapy, vol 20, issue 5, 2015.