Senebetennelser og slimposebetennelser

Skulderimpingment5.jpg

Senebetennelser

Senebetennelser (tendinitter) oppstår ofte i skulderen. Vanligvis oppstår tilstanden i en av de fire senene til rotatormansjetten. Årsaken er ofte kompleks, men ofte er det en bakenforliggende feilbelastning. Tungt arbeid over skulderhøyde, aktivitet som stiller stor krav til skuldermuskulaturen eller tidligere skulderskader er disponerende for senebetennelser. Smertene sitter ofte på utsiden av skulderen og går ned i overarmen.

Denne tilstanden skal behandles med et tilpasset treningsprogram som vil styrke omliggende muskulatur, redusere smerter og forbedre skulderens funksjon.

Hos yngre pasienter er tilstanden ofte enkel å behandle hvis man begynner tidlig i forløpet. Hos eldre pasienter har ofte den aktive betennelsen avtatt og etterlatt seg arrvev og seneslitasjer (tendinoser). Det er viktig å være klar over at opptrening av disse tilstandene krever tålmodig, langvarig og veiledet trening. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig med behandling med trykkbølge (rESWT).

 

Slimposebetennelser

Slimposebetennelse er en irritasjon av en slimpose (bursa) rundt skulderleddet. Det er vanlig å skille mellom akutt og kronisk skulderbursitt.

Akutt skulderbursitt

Det foreligger ofte ikke en klar årsak til smertene. Smertene kommer raskt med en smertetopp etter et par dager. Lokalisering av smerter er på utsiden av skulderen og føles intense, særlig ved bruk av armen. Mange har smerter også i hvile og på natten.

Skuldersmerter6.jpg

Kronisk skulderbursitt

Kronisk skulderbursitt har samme lokalisering av smerter som akutt skulderbursitt, men intensiteten er lavere og det er sjeldent hvilesmerter. Smertene blir ofte bare reprodusert i visse stillinger av skulderen. Uvant arbeid og belastning kan føre til oppblussing av betennelse og forsterke symptomene.

En akutt skulderbursitt går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. Ofte gis det kun med hjemme mobiliseringsøvelser i akutt fasen og pasient tar betennelsesdempende medisiner etter behov. På tilstander som har vedvart lengre vil et personlig tilpasset treningsprogram være viktig for å redusere smertene og bedre skulderens funksjon. Veiledning og informasjon er en viktig faktor for å hindre at tilstanden kommer tilbake (1).


1.van der Windt DA, Koes BW, de Jong BA, et alShoulder disorders in general practice: incidence, patient characteristics, and management.Annals of the Rheumatic Diseases 1995;54:959-964.