Skulderskade

Det er vanlig å skille mellom kroniske skuldersmerter og akutte skuldersmerter. Akutte skuldersmerter karakteriseres av varighet på under 3 måneder, smerteområdet føles ofte som et spesifikt punkt og smertene har tiltatt raskt. Det er i mange tilfeller at smertene har kommet etter en bestemt aktivitet eller fall. Intensiteten på skuldersmertene er ofte høy, og det kan forekomme hvilesmerter.

Akutte skuldersmerter kan ofte gå raskt over dersom man oppsøker behandling tidlig.

Skade7.jpg

Kroniske skuldersmerter

Langvarige skuldersmerter karakteriseres av varighet på over 3 måneder, smerter som har økt gradvis over tid, smerteområdet er diffust og det er ofte en lavere smerteintensitet enn akutte skuldersmerter. Smertene reproduseres ved å sette skulderen i spesielle posisjoner, eller deler av/hele bevegelser kan gi de samme smertene. I noen tilfeller er det også hvilesmerter.

For både Akutte og Kroniske skuldersmerter vil det være behov for undersøkelse og behandling av kiropraktor.Kiropraktoren vil kartlegge årsaken til skuldersmertene og veilede i opptrening. Mange pasienter vil ha nytte av muskulær behandling og tøyninger.

Hvor lenge man har gått med skuldersmertene før behandling starter, vil ofte påvirke hvor lang tid det tar før skulderen er smertefri.