Slitasje (artrose)

Ny forskning viser at øvelser gir like bra resultat som kirurgi - dette gjelder kne, skulder og andre ledd. Bevegelse hjelper!

Slitasje4.jpg

Slitasje gjør at leddets bevegelighet blir innskrenket og funksjonen redusert. Dårlig funksjon fører så igjen til mindre bevegelse og aktivitet i leddet. Dette gir muskeltap og slik er prosessen neste en stadig nedadgående spiral. Slitasje og forkalkning i kroppens ledd er en naturlig del av aldringsprosessen.

I skulderen er det acromioclaviculærleddet som hyppigst blir affisert. Smertene ved AC - ledd artrose er lokalisert til skulderens overside og smertene er av murrende og verkende karakter. Artrose i det store skulderleddet (glenohumeralleddet) er ikke like vanlig som i knær eller hofter. Aldring er i seg selv predisponerende for å utvikle artrose, men også tidligere brudd eller operasjoner øker sannsynligheten for slitasje.

Behandling går ut på å få tilbake normal bevegelse i skulderen, styrke omliggende strukturer og bedre koordinasjon og stabilitet. Fysikalsk behandling har svært god dokumentasjon (1) og operasjon er kun indisert dersom langvarig opptrening ikke gir bedring.

1.) The effectiveness of therapeutic exercise for painful shoulder conditions: a meta-analysis. Journal of Shoulder and Elbow SurgeryVolume 20, Issue 8, December 2011, Pages 1351-1359